ایجاد زیر دامنه Subdomains

ساب دامین درواقع یک دامنه مجزا تلقی می‌شود که فقط نامش از نام یک دامنه مشتق گرفته است. به عنوان مثال ، آدرس blog.pasargadweb.com ، ساب دامنه سایت pasargadweb.com می باشد برای مشاهده چگونگی ساخت یک زیر…

بیشتر بخوانید